قوانین و مقررات

1- تمامی مراحل ثبت سفارش ، صدور فاکتور و پرداخت بصورت اینترنتی انجام می گردد .

2- کاربر موظف است با توجه به نوع خدمات درخواستی ، اطلاعات لازم را برای کارفرما ارسال کند .

3- زمان درج شده در پیش فاکتور پس از پرداخت مبلغ فاکتور ، محاسبه خواهد شد .