پروژه برنده مسابقه بین المللی معماری ویمانیای روسیه 2018

بازدید 1282 تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399 امتیاز

مسابقه بین المللی معماری ویمانیای روسیه در سال 2018 برگذار شد موضوع مسابقه انتخاب دو بنای منطقه زندگی هر گروه شرکت کننده یک بنا دارای قدمت بالای 50 سال و دیگری بنایی تازه ساز که این دو بنا گذر معماری آن منطقه را در طول زمان نشان دهند و تحلیل معماری این دوبنا در چهارچوب یک مقاله  همچنین تری دی یا  مدل سه بعدی این دو بنا با نرم افزار اسکچاپ  طوری که تمامی جزییات در مدل سه بعدی ساخته شود و مدلی که بیشترین شباهت به بنای واقعی را دارد برنده مسابقه می باشد که شرکت ما همان طور که در زیر می بینید با مدیریت ونداد بنائی کشتان  از برندگان این مسابقه است.