برج مسکونی 19 طبقه کامرانیه

 

 

 

  

در سال 1390 بازطراحی پلانهای این ساختمان توسط شرکت انجام شد و همچنین طراحی اختصاصی

استخر و سونا و جکوزی و طراحی و درآوردن 63 پارکینگ و سینمای خانوادگی و همچنین سالن بدنسازی این مجموعه با موفقیت انجام گردید.