طراحی ساختمان تجاری مسکونی در ساری

طراحی ساختمان 4 طبقه مسکونی و یک طبقه تجاری شامل 16 واحد مسکونی و 3 واحد تجاری در جاده فرح آباد ساری  1389-1390