Pit Residence Interior Design

بازدید 782 تاریخ سه شنبه 11 شهریور 1399 امتیاز

اگر با گوشی موبایل ملاحظه می فرمایید بی زحمت گوشی را به حالت افقی بگیرید که عکس ها با پرسپکتیو درست دیده شود.و همچنین نور گوشی را زیاد کنید.

داخی مدرن  پروژه پیت رزیدنس در نوشهر طراحی آشپزخانه و مطبخ و پله های منتهی به روف گاردن.و پذیرایی، ناهارخوری،tvroom،فضای میز بیلیارد و سرویس حمام و بهداشتی.

طراحی داخلی حمام مدرن

طراحی داخلی پله مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه و ناهارخوری مدرن

طراحی داخلی پذیرایی و بیلیارد مدرن

طراحی داخلی tv roomمدرن